Temps d'educar

Nel Martí
Ciències socials - 01/05/2019


Temps d'educar


Nel Martí

Ciències socials - 01/05/2019

Temps d’educar és un recull de treballs sobre el temps i l’educació. Educar requereix temps. Educar requereix una bona gestió del temps. I educar requereix una nova visió del temps.

No hi ha cap dubte que la família, l’escola i el treball han estat, durant el segle passat, els principals i gairebé únics àmbits de socialització. Cadascun era autònom, tenia el seu propi espai, les seves funcions i el seu temps. Avui no és així. A part dels nous i poderosos àmbits de socialització vinculats a les tecnologies de la informació i comunicació, la família, l’escola i el treball han sofert importants transformacions que s’analitzen en aquest llibre, i que els han convertit en àmbits que s’entremesclen i fins i tot competeixen pel temps.

El temps, l’experiència i la dimensió vital del temps, és educable. Hi ha moltes maneres de viure el temps, i en aquest sentit necessitam reinventar una nova temporalitat humana, que no va a destemps (fora del temps), ni a contratemps (en sentit contrari del temps), ni en contra del temps, sinó que fa del temps una dimensió més estètica, de relació sensible amb el món i les persones. Un temps fet, en definitiva, a la mesura de les persones. 
 
Servei Coordinador de Biblioteques - Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Telèfon 971356050
Hospital de Santa Magdalena, 1 - 07760 Ciutadella de Menorca - Telèfon 971386029
E-mail: biblioteques@menorca.es

Consell Insular de Menorca

Servei Coordinador de Biblioteques
Plaça de la Biosfera, 5
07703 Maó - Telèfon 971356050
Hospital de Santa Magdalena, 1
07760 Ciutadella de Menorca - Telèfon 971386029
biblioteques@menorca.es


 
Avís Legal | Accessibilitat | XHTML 1.0 | CSS 2.1